Nieuwe data – Filosofen aan het woord !!!

Thomas Decreus - WAT IS MACHT?

Maandag 8 maart 2021 - 19u ONLINE

Jong en bezonnen en scherp is Thomas Decreus. Hij is historicus en doctor in de wijsbegeerte. Zijn doctoraal proefschrift gaat over macht en representatie. Reeds in 2013 verscheen een geprezen werk van zijn hand “Een paradijs waait uit de storm”(EPO, 2013). Met  “Dit is morgen” en “Spektakeldemocratie” toont hij zijn politiek-filosofische gedrevenheid. Thomas Decreus werkt als docent. Als journalist is hij onder meer de spitante en kritische stem van www.dewereldmorgen.be

In deze wankele tijden reflecteert hij over politiek en macht. Zijn laatste essay (Spektakeldemocratie) vond veel gehoor in de media en de (geo)-politieke filosofische analyses die hij maakt, helpen ons meer zicht te krijgen op gewenste, noodzakelijke, verhoopte maatschappelijke verandering(en). Misschien kunnen we die avond ook vragen of er nog plaats is voor optimisme en wat hoop mag betekenen? 

Alicja Gescinska - WAT IS VRIJHEID?

Maandag 29 maart 2021 - 19u ONLINE

In 2012 werd Alicja Gescinska doctor in de filosofie aan de Universiteit van Gent. De werken die ze sindsdien publiceerde hebben haar ruime bekendheid gegeven in Vlaanderen en Nederland. Ook buiten die grenzen gaat ze op zoek naar ‘hoe vrij een mens kan zijn’. Haar (werk-leef-studie-) verblijf in de VS is daar niet vreemd aan. Haar Poolse ‘ziel’ en de ervaring met haar ouders uit het woelige Warschau om asiel te zoeken in Vlaanderen, liggen beslist aan de basis om zich als filosofe te verdiepen in vrijheid, politiek, religie, enz… Maar ook de liefde en de verwondering voor (de schoonheid) van de mens in vele toonaarden, drukt ze uit in vele registers van het publieke ‘debat’ met steeds nieuwe publicaties (boeken), columns, essays en kritische twitters.
Haar aan het woord laten is een streling voor het hart en het verstand. De helderheid waarmee complexe materies bevattelijk worden voor iedere toehoorder, getuigt van het inzicht van een grote filosofe. Is dat ook al geen beleving van vrijheid?

Dit initiatief is een samenwerking tussen Doen!Denken! en PXL Hogeschool.
De link naar het online platform zal na inschrijving gecommuniceerd worden enkele uren voor de lezing