Organiseer filosofeersessies in jouw school

filosofeersessies op school

Download hier de pdf of lees hieronder verder.

 

Wanneer kinderen filosoferen, ontdekken ze – opnieuw – de vrijheid van verwondering, het plezier en avontuur van het denken.

Om te filosoferen hebben de kinderen in je school geen voorkennis nodig. Alles draait om het proces. Door te filosoferen leren ze namelijk:

– gericht en functioneel luisteren

– helder formuleren

– perspectieven van anderen begrijpen en innemen

– kritiek geven en verdragen

– creatief en tegelijk kritisch denken

– argumenteren en analyseren om een standpunt te vormen

Samen filosoferen schept vooral ook verbondenheid. Je komt namelijk samen tot nieuwe inzichten, en verrijkt elkaar met ideeën en bedenkingen.

Wat houden filosofeersessies in?

Professionele gespreksleiders filosoferen samen met klasgroepen over actuele

thema’s zoals klimaat, diversiteit en burgerschap.

 

– Elke sessie neemt 2 lesuren in beslag

– Per groep zijn er minimaal 3 sessies nodig (eenmalig filosoferen is volgens ons weinig zinvol)

– Kostprijs: €75 per sessie (all-in)